Αναζητώντας την έμπνευση - Searching for inspiration

8:53 μ.μ.

Σήμερα φιλοξενούμε την Εύα - A guest post by Eva


Hello there! I am Eva from PearlBox blog. Kate invited me to write a post about inspiration. Finding inspiration is not always easy. Especially, when you are trying to fit in a day many to-dos and projects.
Well, here is some of the places I find inspiration.

Γεια σας! Είμαι η Εύα από το PearlBox. Η Kate με προσκάλεσε να γράψω ένα ποστ για την έμπνευση. Το να έχεις έμπνευση για κάτι δεν είναι εύκολο, ειδικότερα όταν μέσα σε μια μέρα πρέπει να ασχοληθείς με πολλά.
Θα σας παρουσιάσω εδώ τα μέρη που εμπνέουν εμένα.


Source: here, here, here, here and here

Etsy is an excellent source of inspiration. I can spend hours browsing the site and favorite items. All these handmade goodies can give you tons of new ideas and inspiration. No better place to start if you are searching to create something new.

Το Etsy είναι μια τέλεια πηγή έμπνευσης. Μπορώ να τριγυρίζω στις σελίδες του με τις ώρες. Όλα αυτά τα χειροποίητα πράγματα μπορούν να σου δώσουν χιλιάδες νέες ιδέες και έμπνευση. Αυτό είναι το καλύτερο μέρος να ψάξεις για έμπνευση όταν θέλεις να δημιουργήσεις.


Source: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Well, isn't it obvious to search for inspiration to other crafty people 's blogs? People like you and me create amazing things and they are not afraid to share them with us! How cool is that?
In the blogsphere, there are blogs about everything and there are talented people who post on them and offer great ideas. In the pictures are 7 blogs (of many many many) I follow through Google Reader (I don't want to miss a post!) Of course The Lab of the Roof is also one of my absolutely favorite inspiring blogs!

Δεν είναι λογικό να ψάχνεις για έμπνεση στα ιστολόγια των άλλων ανθρώπων που ασχολούνται με καλλιτεχνίες? Άνθρωποι όπως εσύ και εγώ δημιουργούν υπέροχα πράγματα και δε φοβούνται να τα μοιραστούν μαζί μας. Πόσο τέλειο είναι αυτό?
Στη μπλογκόσφαιρα, υπάρχουν ιστολόγια για τα πάντα. Ιστολόγια όπου ταλάντούχοι άνθρωποι ποστάρουν συνεχώς, προσφέροντας φανταστικές ιδέες. Στη φωτογραφία σας παρουσιάζω τα 7 (από τα πολλά) blogs που παρακολουθώ συστηματικά μέσω του Google Reader. Φυσικά αυτό εδώ το The lab of the Roof είναι ένα από τα αγαπημένα blogs που επισκέπτομαι όταν ψάχνω για έμπνευση.Even though, these days I rarely buy a magazine (I prefer online ones) I think magazines are quite inspiring. Fashion, trends, new items can shape an idea in your mind. After this, the possibilities are endless!

Παρόλο που σπάνια αγοράζω πια περιοδικά (προτιμώ τις online εκδόσεις), πιστεύω ότι τα περιοδικά είναι μια καλή πηγή έμπνευσης. Η μόδα, οι τάσεις, τα καινουργία αντικείμενα μπορούν να προσφέρουν πολλές ιδέες για δημιουργία. Μετά από αυτό, οι δυνατότητες είναι άπειρες!

 (photos by me)

Every woman spend time shopping or looking at windows. Many times if I see a lovely dress, I imagine in my mind how the pattern is and what fabric to use to make something similar. Τhen many ideas are born; what if I change this or that, I will make it shorter, with sleeves, I will add a colar etc. Fun process right?

Κάθε γυναίκα ξοδεύει από το χρόνο της για να ψωνίζει η να κοιτάζει βιτρίνες. Πολλές φορές όταν βλέπω ένα ωραίο φόρεμα, φαντάζομαι μέσα στο μυάλό μου το σχέδιο και τι ύφασμα μπορώ να χρησιμοποιήσω για να φτιάξω κάτι παρόμοιο. Μετά μου γεννιούνται κι άλλες ιδέες: τι θα γίνει αν αλλάξω αυτό ή εκείνο, να το κάνω πιο κοντό και με μανίκια, να προσθέσω γιακά κτλ. Διασκεδαστική διαδικασία, σωστά?


Well, these are some of the ways I am finding inspiration. How about you? Where are you searching for inspiration?
Thank you Kate for having me in your blog :) 

Αυτοί είναι μερικοί από τους τρόπους που βρίσκω έμπνευση για δημιουργία. Εσείς που ψάχνετε για έμπνευση?
Ευχαριστώ Kate που με προσκάλεσες να γράψω στο blog σου :)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Note from Kate

Thank you very much Eva for this inspirational post.
You can find Eva and her lovely creations in the PearlBox.

Σε ευχαριστώ πολύ Εύα για τη γεμάτη έμπνευση ανάρτηση σου. 
Επισκεφθείτε την Εύα και τις υπέροχες δημιουργίες της στο PearlBox 

You Might Also Like

1 comment below