Περί βροχής και υδρορροής - About rain and gutter

9:30 π.μ.

Συμβουλές για τις βροχερές μέρες - Tips for the rainy days

Οι υδρορροές αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για κάθε κατοικία. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών, θεωρούν την ύπαρξη τους δεδομένη και ασχολούνται από καθόλου εώς ελάχιστα με τη συντήρηση τους. Και όμως, η σωστή λειτουργία των υδρορροών εξασφαλίζει και τη σωστή "υγεία" του σπιτιού μας. Η αποτελεσματική απομάκρυνση του βρόχινου νερού και του λιωμένου χιονιού είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εισροή ύδατος μέσα από μικρορωγμές στο σκελετό και τα θεμέλια κάθε κτίσματος. 


Gutters are an important element of any home. Unfortunately, most owners or tenants do not consider gutter maintance as an important task. And yet, the proper functioning of gutters ensures the proper "health" of our home. The effective runoff of rainwater and melted snow is required in order to avoid water ingress through cracks in the building frame and foundation.

Συντήρηση και καθαρισμός - Maintenance and cleaning

Διατηρούμε τα σημεία εισόδου του νερού καθαρά. Δηλαδή, απομακρύνουμε από τις σχάριτσες που όλοι έχουμε στα μπαλκόνια μας, φύλλα και σκουπιδάκια και δε τα σπρώχνουμε μέσα στις σωληνώσεις. Το ίδιο κάνουμε και στις σχαρίτσες της ταράτσας. Αν έχετε στέγη με κεραμίδια, θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να κάνετε έλεγχο στις υδρορροές σας.

Ελέγξτε τους αρμούς των σωληνώσεων και τη κατάσταση της συνδεσμολογίας τους. Αν έχει λασκάρει κάποιο στήριγμα ή κάποιος σωλήνας έχει κουνηθεί, υπάρχει πιθανότητα να έχετε διαροές. Μπορείτε μία μέρα με λιακάδα, να ρίξετε νερό με ένα λάστιχο στα "λούκια" της ταράτσας. Αν υπάρχουν διαροές, θα τις δείτε!

Water ingress points must be kept clean. Leaves and debris ought to be removed. Use a broom and α dustpan, don't stuck debrish in the pipe system. Gutters, in general, are recommended to be inspected at least once a year and cleaned even more often.

Check gutter condition and joints regularly. If you have a loose bracket or a tube has been moved from its original position, leakages might appear. In a sunny day, use a hose to poor water into the roof gutters. If there is a leak, you shall see it!Ας μη ξεχνάμε και τα σημεία εξόδου. Ιδιαίτερα για όσους έχουν κήπο, το χώμα, οι πέτρες και τα φύλλα μπορούν εύκολα να φράξουν τις εξόδους των υδρορροών. Ο συχνός καθαρισμός είναι απαραίτητος.

Προσοχή: αν δεν έχετε άμεση πρόσβαση στα σημεία εισόδου του νερού (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις στεγών με κεραμίδια), μη πάρετε αβίαστα μία σκάλα και αρχίσετε τις επικίνδυνες αποστολές. Ζητήστε πρώτα τη συμβουλή του υδραυλικού σας.

Don't forget the water exit points. Especially for those who have a garden, soil, stones and leaves can easily clog the gutter outlets. Frequent cleaning is necessary.

Caution: if you do not have direct access to the water ingress points (e.g. your house has a tile roof), it is not reccomended to grab a ladder and start climbing up. Ask your plumber for an advice first.

Και αν δεν τις καθαρίσω, τι μπορεί να γίνει; - What might happen, if I don't clean them?

Οι υδρορροές σας θα αρχίσουν να γεμίζουν με χώμα και φύλλα. Το αποτέλεσμα θα είναι πως δε θα λειτουργούν σωστά και υπάρχει πιθανότητα να έχετε και περιοχές με στάσιμο νερό. Ακολουθεί η εμφάνιση υγρασίας, με μορφή "λεκέδων" πάνω στους τοίχους, η έντονη μυρωδιά της μούχλας καθώς και η αίσθηση "παγωνιάς" στο εσωτερικό του σπιτιού. Επίσης ενοχλητικά έντομα θα αρχίσουν να κάνουν τις φωλιές τους μέσα στις φραγμένες υδρορροές.


Dirt and debris will slowly start clogging the gutters. As a result, gutters will begin wearing off and areas with water buildup will appear. Then moisture comes, in the form of "stains" on the walls alongside with the strong smell of mold and a freezing sense indoors. Annoying little pests will start to nest inside the clogged gutters.


Συσσώρευση υδάτων λόγω κακής λειτουργίας των υδρορροών μπορεί να προκληθεί και σε σημεία κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, όπως σε υπόγειες αποθήκες, υπόγειους χώρους στάθμευσης, υπόγειους χώρους λεβητοστασίων/μηχανοστασίων ή ακόμα χειρότερα στα θεμέλια της κατασκευής.

Αν μένετε και σε περιοχή με συχνές χιονοπτώσεις, τότε η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη. Το χιόνι λιώνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, περνάει μέσα από τις υδρορροές, αλλά λόγω των χωμάτων εγκλωβίζεται εντός του συστήματος απορροής. Έτσι, κατά τις βραδινές ώρες που πέφτει η θερμοκρασία, παγώνει, μεγαλώνει σε όγκο (διαστολή του νερού) και πιέζει τις σωληνώσεις. Ο πάγος σε συνδυασμό με το χώμα, αποτελούν ένα μεγάλο φορτίο (βάρος) για τις υδρορροές, με αποτέλεσμα ως και τη καταστροφή τους.

Water accumulation due to poor gutter function can be also spotted under the soil surface. In cellars, in underground garages, in underground boiler / machinery areas, or even worse, in the structure foundation.

During winter, a heavy snowfall can overload even more the gutters. Snow melts in daylight, cannot run through a clogged gutter and unfortunately buildups. In the night, temperature drops, snow freezes and dilates. Heavy ice and soil, sum together a big load for the gutters. As a result, the gutters collapse. 
 

You Might Also Like

8 comment below