Οι χρωματικές παλέτες του 2013 - Color palettes for 2013

9:16 μ.μ.


Χρωματικές τάσεις και συνδυασμοί για το 2013

Color Trends and combinations for 2013


Οι χρωματικές παλέτες ανανεώνονται κάθε χρόνο. 
Σήμερα παρουσιάζουμε τις τάσεις και τους συνδυασμούς των χρωμάτων για το 2013.

Color paletes are updated every year. 
Today we present the color trends and combinations for 2013.Spring 2013 Fashion Color Trends by Pantone.com

Sunflowers Palette for Spring/Summer 2013 by colorsolutionsinternational.com


Dreaming Palette for Spring/Summer 2013 by colorsolutionsinternational.com
Hot Petals Palette for Spring/Summer 2013 by colorsolutionsinternational.com

Sacred Nature Palette for Fall/Winter 2013 by colorsolutionsinternational.com
Oriental Charm Palette for Fall/Winter 2013 by colorsolutionsinternational.com
Sweet Affection Palette for Fall/Winter 2013 by colorsolutionsinternational.com

More color palettes and ideas are posted daily in the lab on the roof's fb page. Like us!

You Might Also Like

0 comment below